Příspěvky na jeden kalendářní rok splatný do konce března daného roku: 200 Kč

Možnost platby: HOTOVĚ trenérovi dané skupiny

Potvrzení o platbě: na vyžádání u trenéra.